Bussum Bridgehead 2010, nog steeds in Crailo, 7 t/m 9 mei.

PERSBERICHT (uit http://www.dagorders.nl)

Ook in het lustrumjaar 2010 zal het landelijk bekende vrijheidsevenement “Bussum Bridgehead” nog neerstrijken op het oefenrampterrein Crailo. Dat is mogelijk omdat o.a. door de kredietcrisis de ontwikkeling van het terrein tot bedrijventerrein is vertraagd.

De organiserende Stichting Militair Depot is samen met de gemeente Soest en het lokale 4 en 5 mei comité maandenlang in onderhandeling geweest over verplaatsing van het evenement naar de voormalige vliegbasis Soesterberg. Dat 40 hectare grote terrein is nu van de provincie Utrecht en wordt beheerd door een stuurgroep.

Recent werd duidelijk dat het opslaan van een tentenkamp met 80 voertuigen en 300 deelnemers niet mogelijk is. Het terrein langs de startbanen herbergt een zeldzame grassoort waardoor het gras niet betreden mag worden. Bovendien houdt de stuurgroep vast aan het uitgangspunt dat op het terrein geen verblijfsrecreatie mag plaatsvinden. Dat zou betekenen dat de deelnemers ergens anders zouden moeten slapen, wat organisatorisch geen doen is.

Omdat de diverse belangen niet te combineren bleken is de verhuizing naar Soesterberg afgeketst.

De organisatie van Bridgehead blijft zoeken naar mogelijkheden om het evenement te behouden voor de regio. Zij zal binnenkort de burgemeester van de regiogemeenten benaderen om hulp bij het vinden van de juiste locatie.

Intussen is de organisatie de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek erg dankbaar dat deze haar weer welkom wil heten op Crailo.

Bridgehead vindt plaats op vrijdag 7 (veteranen), zaterdag 8 (vrijheidstocht) en zondag 9 mei 2010 (kamp open voor publiek).

Lees ook DIT bericht in de Gooi & Eembode…

Advertenties